2 mei 2015

SPARKWISE

Wij begeleiden beslissers hands-on binnen het bedrijfsleven met onze, tot in de kleinste details uitgewerkte methodiek en realiseren daardoor al ruim 30 jaar € 250.000 netto rendement per 50 Fte voor onze klanten. De unieke combinatie van zeer brede praktische ervaring en de inzet van de nieuwste neuro-wetenschappelijke inzichten over het functioneren van de menselijke hersenen, zorgt ervoor dat wij in staat zijn de beslissers en hun medewerkers te helpen structureel succesvol te laten zijn binnen hun onderneming.

Wij werken binnen het bedrijfsleven voor drie belangrijke groepen van beslissers. De groep: Ondernemers de groep: C-level Managementen de groep “Investeerders. Dit onderscheiden wij, omdat de drie groepen beslissers een andere insteek qua managen van hun onderneming hebben.

Door onze allround inzet hebben wij in de voorgaande jaren voornamelijk voor bedrijven gewerkt vanaf 200 Fte.

We hebben enkele specifieke MKB producten ontwikkeld:

1. De BIG (Brain Indicator Game)
Dit spel is er specifiek op gericht om afdelingen en collega’s beter te laten samenwerken. Het menselijk brein zoekt doorgaans permanent naar de verschillen en niet naar de overeenkomsten. Hierdoor ontstaan veel conflicten op de werkvloer, is het onbegrip voor elkaar persoonlijke situaties hoog en wordt er moeilijk samengewerkt. De BIG is geschikt voor bedrijven vanaf 8 personeelsleden. Na de uitvoering van de BIG leveren wij een 8 stappen plan, dat we een halve dag per week uitvoeren op locatie van de opdrachtgever, over een periode van 8 weken.

2. College Summits
Deze summits zijn voornamelijk voor bedrijven met minder dan 30 man personeel. Maar een summit kan ook ingezet worden door enkele bedrijven tezamen die een zaaltje vullen met tussen de 30-50 personen. Deze 30-50 personen doen in een eendaagse summit ervaring op met de praktische werking van de nieuwe neuro-wetenschappelijke inzichten.

3. Masterclasses
De Masterclasses zijn specifiek voor ondernemers, investeerders en top en middenkader kader directie leden. In deze Masterclasses gaan we dieper in op hoe neuro wetenschap van direct praktisch nut is in de dagelijkse uitvoering van de beslissers bij het aansturen van medewerkers. Tevens hoe de relatie tussen investeerder en ondernemer optimaal in stand blijft, zodat er een versterkende waarde ontstaat en hoe procesoptimalisatie directe netto rendementswaarde waarde toevoegt aan de onderneming.

4. Draagvlak sessies, ééndaags operationeel assessment, individuele mentoring voor directieleden of voor gehele directie teams.

Wij voeren veel draagvlaksessies uit. Dit instrument duurt een dagdeel en geeft de deelnemers direct meer inzage in het functioneren van de menselijke hersenen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat. Hetgeen geleerd wordt is ook direct dezelfde dag al toepasbaar.

Een eendaags operationeel assessment grijpt direct in de processen in en maakt kenbaar waar zich de knelpunten bevinden. Individuele of team mentoring wordt ingestoken vanuit neuro wetenschappelijke kennis en legt vaak pijnlijk bloot waarom de doelstellingen en de onderlinge prioriteiten van de beslissers en medewerkers niet op elkaar aansluiten.