2 mei 2015

WAT WIJ DOEN

Wij voeren bij bedrijven met meer dan 35 Fte, altijd eerst de SPARK uit. De SPARK is een onderzoeksmethodiek die meet wat de kans op succes is. Deze methodiek is door ons ontwikkeld op basis van onderzoek naar kritische succesfactoren, binnen meer dan 350 bedrijven waar wij onze opdrachten hebben uitgevoerd in de loop der jaren.

De SPARK bestaat uit 6 hoofdelementen, die opgebouwd zijn uit 25 onderliggende criteria. Dit assessment is een effectieve wijze om de verbetermogelijkheden snel zichtbaar te maken. Hierdoor wordt het eenvoudiger om het rendement gericht  te verbeteren.

De 6 elementen van de SPARK beslaan het volledige veld:

Succes1. Marktverandering: hoe effectief is de gehanteerde marketingmix en in welke mate bent u in staat om de veranderingen in de markt adequaat te volgen.

Legal audit2. Leiderschap: welke leiderschapsstijlen zijn in het bedrijf aanwezig en zijn deze voldoende in balans om de gestelde doelen keer op keer succesvol te behalen. Zijn talenten en passie afgestemd op functies en taken.

Strategie heel klein3. Strategie: in welke mate sluit de inrichting van de werk processen, het voortbrengingsproces, key suppliers en klanten aan bij de waarde propositie. Spelen klanten en medewerkers een prominente rol als ambassadeur van de organisatie.

Spark4. Doelstellingen: in welke mate hebben de teamleden dezelfde doelen voor ogen en in welke mate hanteren zij dezelfde prioriteit. Hoe verhoudt zich dit tot de diverse afdelingen binnen de organisatie.

Verandervaardigheid heel klein5. Verandervaardigheid: in welke mate zijn alle elementen, vaardigheden en kennis in huis om veranderingen succesvol te laten verlopen. In welke mate heeft de organisatie een stabiele onderlaag en een flexibele bovenlaag om de veranderingen in de markt commerciële te kunnen benutten.

Wise6. Processen & Aansturing: zijn de werkprocessen logisch georganiseerd, zijn de activiteiten goed op elkaar afgestemd en is de samenwerking tussen afdelingen in de keten optimaal. Sturen leidinggevenden op het voorkomen van knelpunten i.p.v. het oplossen van incidenten.